e-City.vn - Giới thiệu về e-City.vn

Giới thiệu về e-City.vn


e-City.vn - Giải Pháp Thành Phố Thông Minh

Việc trao đổi, công khai thông tin kịp thời, chính xác giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý là một nhu cầu thường xuyên và cấp thiết trong thành phố thông minh. Hiện nay, các kênh thông tin của một thành phố thường hoạt động một cách độc lập với nhau dẫn đến hệ quả là việc trao đổi thông tin chưa thực sự hiệu quả. Từ đó, nhóm chúng tôi đề xuất giải pháp cổng thông tin tổng hợp thành phố thông minh e-city (www.e-city.vn) giúp thiết lập kênh thông tin giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Giải pháp e-city mang đến khả năng cung cấp thông tin công khai đến toàn bộ người dân, doanh nghiệp từ phía các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp cũng có khả năng phản ánh trực tiếp, kịp thời về những vấn đề bức xúc đến các cơ quan quản lý liên quan. Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý còn có thể cung cấp thông tin, đánh giá về những địa điểm, sự kiện để hỗ trợ quá trình tìm kiếm của những bên quan tâm.Giải pháp e-city là kênh thông tin hai chiều dựa trên nền tảng Open Data trong các lĩnh vực như: Giao thông, Văn hóa - du lịch, Môi trường, Thông tin công đoàn, Y tế, Giáo dục, Thương mại dịch vụ, …